width & height
Från scenen i Avesta. Gig tillsammans med Sator (2011).

Från scenen i Avesta. Gig tillsammans med Sator (2011).